Göz Kusurları

Göze giren ışığın hatalı kırınımı yaygın olarak bilinen bazı göz kusurlarına neden olur. Yaygın göz kusurlarından olan miyop ve hipermetrop göz küresinin eksenel olarak büyük ya da küçük olmasından kaynaklanır. Kısaca miyop ve hipermetrop göz küresinin şeklinin bozuk olmasından kaynaklanan göz kusurlarıdır.

Bu kusurlardan bir diğeri olan presbiyopi, yaşlanan gözün kendini yeniden şekillendirme özelliğini yani odak uzaklığını değiştirme özelliğini kaybetmesi ile oluşur. Astigmat ise kornea yüzeyindeki asimetrik eğimlerden kaynaklanır.

Bu göz kusurlarını ayrıntılı bir şekilde inceleyecek olursak;

Miyop (Uzak Görmezlik)

 

Miyop Görüş

Miyop göz kusuru uzaktaki nesnelerin bulanık, yakındaki nesnelerin net görünmesine neden olur. Görüntü retinanın üzerinde değil önünde oluşur, bu yüzden retinanın tam üzerindeki görüntü bulanık olur. Normal göz ile kıyaslandığında göz küresi uzun veya göz merceğinin kırıcı gücü yüksektir. Başka bir değişle, miyop göz kusuru göz merceğinin odak noktasının kısalmasıdır. 

 

Miyop

Miyop göz kusurunu düzeltmek için konkav (kalın kenarlı, negatif dioptik güçlü, ıraksak) mercek veya kontak lens kullanılır. Böylece görüntünün retinanın üzerine düşmesi sağlanır. Miyop göz kusuruna sahip insanlar yakın nesneleri normal insanlardan daha net görürler.

Hipermetrop (Yakın görmezlik)

Hipermetrop Görüş

Hipermetrop göz normal gözden kısa olduğundan az yakınsamaya sahiptir ve kırınımı arttırmak için yakınsak bir merceğe ihtiyaç vardır. Hipermetrop, gevşemiş gözde görüntü retinanın arkasında odaklanır bu yüzden yakındaki cisimler bulanık olarak görünür.

    

Hipermetrop

Hipermetrop göz kusuru ince kenarlı (konveks, pozitif dioptik güçlü, yakınsak) bir mercek ile düzeltilebilir. Hipermetrop gözün görebildiği en yakın noktanın normal yakın noktadan çok daha uzakta olduğu bilinir. Bu yüzden hipermetrop gözde yakın nesneler göz merceği tam olarak kasılsa bile net görüntü oluşmaz.

Presbiyopi

Genellikle 40 yaş ve üzeri insanlarda görülen, 50cm den yakın olan cisimleri bulanık görmeye neden olan göz kusuruna denir. Gözlerimizin içinde bulunan mercek şekil değiştirebilen bir yapıya sahiptir, bu sayede cisimler gözün yakınına geldiğinde mercek şişerek görme kalitesini arttırır. Böylece sağlıklı bir insanda yakındaki cisimleri net görme gerçekleşir. Fakat presbiyopi göz kusurunda bu olay gerçekleşmez.

Presbiyopi tedavisinde de tıpkı hipermetroplukta olduğu gibi retina üzerine görüntüyü düşürmek için yakınsak bir mercek gerekmektedir. Presbiyopi göz kusurunda tek odaklı (tek güçlü) merceklerin kullanılması hem uzağın hem de yakının net görünmesini engeller. Bu yüzden presbiyopi göz kusuru ancak çok odağa (çoklu güce) sahip merceklerle düzeltilebilir. İki ayrı merceğin kullanıldığı çift odaklı (bifokal) gözlük camları, merceklerin gözlük çerçevesinin alt ve üst kısımlarına yerleştirilmesi ile hem uzağın hem de yakının net görünmesini sağlar.

Bifokal Cam

Ayrıca optik gücün yukardan aşağıya kademeli olarak arttığı çok odaklı merceklerin üretilmesiyle presbiyopi göz kusuruna sahip insanlar hem yakını hem uzağı net bir şekilde görebilmektedir. Presbiyopi tedavisinde ayrıca, günümüzde yaygın olarak kullanılan göz içi trifokal mercek operasyonları ile presbylasik lazer tedavileri uygulanmaktadır.

Astigmat

Astigmat

Astigmat göz kusuru genellikle korneanın şeklinin bozulması gibi gözde bulunan kırıcı elemanların yüzeylerindeki şekil bozukluklarından kaynaklanır. Genel olarak optik ekseni barındıran iki meridyen düzlemindeki kornea yüzeylerinin eğrilikleri eşit değildir.

Kornea ve merceklerdeki bu şekil bozuklukları ışığın retinanın üzerine odaklanmasını engellediği için görüntü her tarafta bulanık hale gelir. Düzgün ve düzensiz olmak üzere iki tip Astigmat vardır.

Optik eksendeki iki meridyen düzlemi birbirine dikse (biri dikey diğeri yatay) bu kusur düzgün astigmat olarak adlandırılır. Düzgün astigmat, gözlük camının arka yüzeyine yerleştirilen silindirik camlarla düzeltilebilir.

Görülme sıklığı az olmakla birlikte bir diğer astigmat türü, iki eksenin birbirine dik olmadığı durum olan düzensiz astigmattır. Düzensiz astigmat kolaylıkla düzeltilemez.

Astigmat genellikle miyop ve hipermetrop gibi diğer görme bozukluklarıyla birlikte görülür. Eğer miyop-astigmat varsa, görüntü iki açıdan bozuktur. Her iki bozukluğun düzeltilmesi küresel yüzeyleri miyopu, silindirik yüzeyleri de astigmatı düzeltmek için küresel silindirik mercek kullanımı ile sağlanır.

Astigmat göz kusurunun neden kaynaklandığı kesin olarak bilinmemekle birlikte kalıtsal veya doğuştan olduğu düşünülmektedir. Çocuklukta birlikte astigmat ilerleyebileceği gibi astigmat derecesi azalabilir.

REFERANSLAR

http://www.dunyagoz.com/tr/tibbi-birimlerimiz/yakin-gorme-problemi-presbiyopi/presbiyopi-hakkinda

https://www.venividigoz.com/goz-hastaliklari/kirilma-refraksiyon-kusurlari/

http://www.chm.bris.ac.uk/webprojects2002/upton/defects_of_the_eye.html

http://www.besoptik.com/recete-nasil-okunur/

Göz Kusurları” için bir yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir